นโยบายมาตรฐานการให้บริการคู่ค้า

นโยบายความเป็นส่วนตัวข้อมูลลูกค้า

การประเมินศัลยกรรมจะมีการเปลี่ยนแปลงจากการส่งประเมินผ่านกลุ่มไปเป็นการประเมินผ่าน Line Official Account เดียวทุกการประเมิน จองโปรโมชั่น จองคิวผ่าตัดผ่าน Line Rayar Assistant  https://lin.ee/oy4zCHv เริ่มวันนี้เป็นต้นไป โดยต้องยืนยันตัวตนลงทะเบียนใน Line ก่อน (สำหรับท่านที่ลงทะเบียนแล้วข้อมูลส่วนตัวแล้ว สามารถเริ่มต้นใช้งานได้เลย) หากท่านผ่านการประเมินมาตรฐานแล้วจะรับการอนุญาติเข้าใช้แอพพลิเคชั่นประเมินราคาโดยตรงกับโรงพยาบาล

นโยบายการวางมัดจำ
ก่อนการวางมัดจำจะต้องส่งประเมินเคส และได้รับการประเมินจาก รพ.ก่อนว่าสามารถใช้เงื่อนไขโปรโมชั่น หรือราคาที่ต้องการจองได้หรือไม่

หลังจากได้รับราคาประเมินจากทาง รพ.แล้ว มัดจำตามเงื่อนไขโปรโมชั่นของ รพ. 
* หากเป็นโปรโมชั่นที่ไม่สามารถคืนมัดจำได้จะต้องแจ้งลูกค้าก่อนที่จะโอนชำระมัดจำ
* จะต้องมีการแจ้งเงื่อนไขโปรโมชั่นคนไข้ก่อนการโอนชำระมัดจำ เช่น จะต้องผ่าตัดภายในระยะเวลาที่ รพ.กำหนด/ เงื่อนไขโปรโมชั่นรีวิวจะต้องส่งรูปให้ทาง รพ.ตามกำหนด 

ส่งรายละเอียดราคาประเมินของลูกค้า และหลักฐานการชำระมัดจำมาทาง ศูนย์จองคิว

นโยบายการสำรองค่าใช้จ่าย
* ค่าล่ามเต็มวัน ไม่เกิน 2 วันต่อเคส หรือไม่เกิน 3 แสนวอนต่อเคส
* ค่ายา - ตามใบสั่งยาที่ได้จาก รพ.ที่ผ่าตัด หรือ ไม่เกิน 1 แสนวอนต่อเคส

บริษัทจะสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว และหักค่าใช้จ่ายตามจริงจากคอมมิชชั่น และชำระคอมมิชชั่นตามเงื่อนไขนโยบายการจ่ายคอมมิชชั่น

กรณีเอเจนซี่ต้องการให้เซอร์วิสอื่นๆกับลูกค้า เช่น โรงแรม, อาหาร ตั๋วเครื่องบิน เอเจนซี่จะต้องสำรองจ่ายในส่วนนี้เอง

นโยบายการขอคืนเงินมัดจำ
บริษัท Queen Media Groups จำกัด ("บริษัทฯ") ขอแจ้งนโยบายการคืนเงินเพื่อเป็นข้อตกลงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการ ดังนี้

บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่ามัดจำให้กับลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์ในการขอยกเลิกคืนมัดจำจองโปรโมชั่นที่เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทดังนี้

กรณีลูกค้าชำระเงินผ่านสำนักงานประเทศไทย จำนวนอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ 29,000 บาท อัตราเดียว จะได้รับสิทธิ์การขอคืนเงินได้โดยอาจมีค่าธรรมเนียม 5% โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และกรณีลูกค้าจองโปรโมชั่นผ่านบัญชีธนาคารโรงพยาบาลจะเป็นไปตามนโยการคืนเงิน/ไม่คืนเงิน/ค่าธรรมเนียม/อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ตามที่โรงพยาบาลกำหนด

เงื่อนไขที่ไม่สามารถคืนมัดจำได้
กรณีที่ 1 ลูกค้าจองโปรโมชั่นที่มีเงื่อนไขการรีวิวจะไม่สามารถขอคืนเงินมัดจำได้เนื่องจากเป็นโปรโมชั่นที่มีจำนวนจำกัดและเป็นราคาพิเศษมากกว่าปกติ
กรณีที่ 2โรงพยาบาลมีเงื่อนไขการจองโปรโมชั่นพิเศษใดๆ หรือจองคิวผ่าตัดแล้ว จะไม่สามารถขอคืนมัดจำโปรโมชั่นได้

ระยะเวลาการดำเนินการ ฝ่ายบัญชีบริษัทจะตัดยอดบัญชีทุกวันทำการสิ้นเดือน และโอนคืนมัดจำภายใน 45 วันทำการ นับจากหลังวันตัดยอดบัญชีสิ้นเดือน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านหน้าเพจนี้

นโยบายการโอนเงินคอมมิชชั่น

เนื่องจากบริษัทจะสำรองค่าใช้จ่ายบริการล่าม/ยา/รถรับส่ง ทางเอเจนซี่จึงไม่มีภาระการสำรองจ่าย เพื่อปรับระบบการชำระเงินระดับระบบบัญชีองกรค์ให้เหมือนกันทุกโรงพยาบาลไทย-เกาหลี บริษัทจะตัดยอดทุกสิ้นเดือน และโอนทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด ยกเว้นวอนจินคลินิก จะตัดยอดทุกสิ้นเดือน และโอนทุกสิ้นเดือนของเดือนถัดไป

นโยบายการใช้ล่ามส่วนตัว

เอเจนซี่หรือคู่ค้าสามารถใช้ล่ามส่วนตัวได้ โดยล่ามจะต้องสามารถสื่อสารภาษาเกาหลีได้ดีและสามารถสื่อสารคำศัพย์เชิงการแพทย์ศัลยกรรมได้ โดยต้องทำการลงทะเบียนกับสำนักงานใหญ่ก่อน

COMPANY
51014154_1162013087306849_45179182924211

Queen Media Groups Co.,Ltd.

Empire Tower South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn Bangkok 10120 Thailand

CONTACT

Call Center 02-1075-192

Email mail@queenmediagroups.com

ADDRESS

© 2020 by Queen Media Groups Co.,Ltd.