สำเนาของ สำเนาของ Oppa Me เปิดรับขยายแฟร

Cheklist เตรียมตัวเข้าประชุม QM Groups - 20 June 2020สำหรับ Agency

 1. เช็ครอบการประชุม จาก SMS (ประชุมวันเสาร์นี้)

 2. เตรียมเอกสารประกอบการสมัคร Agency สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาบุ๊คแบงค์ จำนวน 2 ฉบับ

 3. ชื่อแบรนด์ ตัวอย่าง Oppa Me :

 4. ชื่อ Facebook Page :

 5. ชื่อ Instagram :

 6. ชื่อ Line Official :

 7. ชื่อเว็บไซต์ ตัวอย่าง www.oppame.com :

 8. ไม่มีค่าใช้จ่าย

 9. กรณีสมัครตัวแทนโครงการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากโรงพยาบาลประเทศเกาหลีใต้ กรุณาเตรียมสำเนาบัตรประชาชนมาเพิ่ม จำนวน 2 ฉบับ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

สำหรับ Partner

 1. เช็ครอบการประชุม จาก SMS (ประชุมวันเสาร์นี้)

 2. เตรียมเอกสารประกอบการสมัคร Partner สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาบุ๊คแบงค์ จำนวน 2 ฉบับ

 3. ชื่อบริษัท: (แจ้งภายหลังได้)

 4. ชื่อแบรนด์ ตัวอย่าง Oppa Me :

 5. ชื่อ Facebook Page :

 6. ชื่อ Instagram :

 7. ชื่อ Line Official :

 8. ชื่อเว็บไซต์ ตัวอย่าง www.oppame.com :

 9. ค่าใช้จ่ายในการจอง 50% และชำระอีก 50% หลังทดลองทำฟรี 2 เดือน *กรณียกเลิกสัญญาช่วงทดลองสามารถขอคืนเงินจองได้

 10. กรณีสมัครตัวแทนโครงการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากโรงพยาบาลประเทศเกาหลีใต้ กรุณาเตรียมสำเนาบัตรประชาชนมาเพิ่ม จำนวน 2 ฉบับ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-107-5192 แผนที่การเดินทาง https://www.queenmediagroups.co.th/map

ดู 105 ครั้ง0 ความคิดเห็น
สำเนาของ สำเนาของ Oppa Me เปิดรับขยายแฟร
COMPANY
51014154_1162013087306849_45179182924211

Queen Media Groups Co.,Ltd.

Empire Tower South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn Bangkok 10120 Thailand

CONTACT

Call Center 02-1075-192

Email mail@queenmediagroups.com

ADDRESS

© 2020 by Queen Media Groups Co.,Ltd.